ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » โตเกียว » ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FREEDAY ซุปตาร์ ซากุระ ไฟไหม้6

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FREEDAY ซุปตาร์ ซากุระ ไฟไหม้6

62   0

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FREEDAY ซุปตาร์ ซากุระ ไฟไหม้6 5วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ กรุงโตเกียว
  • ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
  • นมัสการขอพร ณ วัดอาซากุสะ และแวะถ่ายรูปคู่ โตเกียวสกายทรี
  • ช้อปปิ้งจุใจอาเมโยโกะ ชินจูกุ และโอไดบะ
  • อิสระครึ่งวัน มีเวลาช้อปปิ้ง ชิมขนม ถ่ายรูปชิวๆ ตามอัธยาศัย
  • อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
  • มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
  • เดินทางโดย สายการบิน AIR ASIA X [XJ]

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225


กำหนดเดินทาง ราคา
16-20 มีนาคม 2563 18,888.-
17-21 มีนาคม 2563 19,888.-
18-22 มีนาคม 2563 20,888.-
19-23 มีนาคม 2563 21,888.-
20-24 มีนาคม 2563 21,888.-
21-25 มีนาคม 2563 21,888.-
22-26 มีนาคม 2563 21,888.-
23-27 มีนาคม 2563 21,888.-
24-28 มีนาคม 2563 21,888.-
25-29 มีนาคม 2563 21,888.-
26-30 มีนาคม 2563 21,888.-
27-31 มีนาคม 2563 21,888.-
28 มีนาคม-01 เมษายน 2563 21,888.-
29 มีนาคม-02 เมษายน 2563 21,888.-
30 มีนาคม-03 เมษายน 2563 21,888.-
31 มีนาคม-04 เมษายน 2563 21,888.-
01-05 เมษายน 2563 22,888.-
02-06 เมษายน 2563 22,888.-
03-07 เมษายน 2563 22,888.-
04-08 เมษายน 2563 22,888.-
05-09 เมษายน 2563 22,888.-
06-10 เมษายน 2563 22,888.-
07-11 เมษายน 2563 22,888.-
08-12 เมษายน 2563 22,888.-
09-13 เมษายน 2563 23,888.-
10-14 เมษายน 2563 BUS1 29,888.-
10-14 เมษายน 2563 BUS2 29,888.-
10-14 เมษายน 2563 BUS3 29,888.-
11-15 เมษายน 2563 BUS1 35,888.-
11-15 เมษายน 2563 BUS2 35,888.-
11-15 เมษายน 2563 BUS3 35,888.-
12-16 เมษายน 2563 BUS1 35,888.-
12-16 เมษายน 2563 BUS2 35,888.-
13-17 เมษายน 2563 25,888.-
14-18 เมษายน 2563 25,888.-
15-19 เมษายน 2563 25,888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FREEDAY ซุปตาร์ ซากุระ ไฟไหม้6 5วัน 3คืน