ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » โอซาก้า » ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA ILLUMINATION 6วัน 4คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA ILLUMINATION 6วัน 4คืน บินTG

58   0

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA ILLUMINATION 6วัน 4คืน บินTG

ไฮไลท์โปรแกรม

 • หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
 • ทาคายาม่า – ถนนซันมาชิซูจิ
 • ตลาดเช้าทาคายาม่า
 • นาโกย่า – ศาลเจ้าอัตสึตะ – วัดโอสุคันนอน
 • เกียวโต – วัดคิโยมิซึ – ปราสาทนิโจ้ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
 • ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 • โกเบ – สะพานอาคาชิไคเคียว – ไมโกะ มารีน – อาริมะออนเซน – ย่านคิตาโนะ
 • ฮาร์เบอร์แลนด์
 • ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)
 • ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า
 • เดินทางโดยสายการบิน Thai Airways (TG)

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225


 กำหนดการเดินทาง ราคา
11 – 16 เมษายน 2563 59,900.-บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA ILLUMINATION 6วัน 4คืน บินTG