ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » โอซาก้า » ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TOKYO OSAKA AUTUMN 6วัน4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TOKYO OSAKA AUTUMN 6วัน4คืน

28   0

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TOKYO OSAKA AUTUMN 6วัน4คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • โตเกียว
  • วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเสะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
  • อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ
  • ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – ผ่านชมทะเลสาบคาวาคุจิโกะ
  • เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น – ช้อปปิ้ง SAKAE นาโกย่า
  • กิฟุ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
  • โอซาก้า – เอ็กซ์โปซิตี้
  • อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
  • เดินทางโดย สายการบิน Thai Airways (TG)

โหลดโปรแกรม

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225


 กำหนดการเดินทาง ราคา
01 – 06 พฤศจิกายน 2562 38,999.-บาท
07 – 12 พฤศจิกายน 2562 39,999.-บาท
21 – 26 พฤศจิกายน 2562 39,999.-บาท
06 – 11 ธันวาคม 2562 40,999.-บาท
06 – 11 กุมภาพันธ์ 2563 41,999.-บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TOKYO OSAKA AUTUMN 6วัน4คืน