ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » เกียวโต-โอซาก้า » ทัวร์ญี่ปุ่น PRO OSAKA KYOTO NARA KOBE

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO OSAKA KYOTO NARA KOBE

17   0

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO OSAKA KYOTO NARA KOBE COUNT DOWN 2020 5วัน3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • เกียวโต-อาราชิยาม่า – สวนป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว
  • วัดคินคะคุจิ-ศาลเจ้าจิ้งจอกฟูชิมิอินาริ – ช้อปปิ้งย่านนัมบะ
  • นารา-วัดโทไดจิ
  • โกเบ-หุ่นยนต์ Tetsujin 28-เดินเล่นอ่าวโกเบ
  • Duty free-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
  • ท่องเที่ยวอิสระ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม USJ
  • เดินทางโดย สายการบิน Thai Airways (TG)

โหลดโปรแกรม

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225


 กำหนดการเดินทาง ราคา
30 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563 52,999.-บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO OSAKA KYOTO NARA KOBE COUNT DOWN 2020 5วัน3คืน