ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » โตเกียว » ทัวร์ญี่ปุ่น GRAND SNOWWALL 7วัน 4คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่น GRAND SNOWWALL 7วัน 4คืน บินTG

96   0

ทัวร์ญี่ปุ่น GRAND SNOWWALL 7วัน 4คืน บินTG

ไฮไลท์โปรแกรม

  • วัดอาซากุสะ – หอคอยโตเกียว สกายทรี (แวะถ่ายรูป) พระราชวังอิมพีเรียล – ช้อปปิ้งชินจูกุ
  • ภูเขาไฟฟูจิ – เก็บสตรอเบอร์รี่ – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)
  • เทือกเขาเจแปน แอลป์ (ชมกำแพงหิมะ)
  • หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ถนนซันมาชิซูจิ
  • นาโกย่า – ช้อปปิ้งซากาอะ
  • ศาลเจ้าอัตสึตะ – วัดโอสุคันนอน – แจ๊ซ ดรีม เอ้าท์เล็ต
  • เทศกาลประดับไฟ นาบานะ โนะ ซาโตะ
  • เดินทางโดยสายการบิน Thai Airways (TG)

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225


กำหนดเดินทาง ราคา
13 – 19 เมษายน 2563 “วันสงกรานต์” ราคา 62,900.-บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น GRAND SNOWWALL 7วัน 4คืน บินTG