ทัวร์เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์ฉงชิ่ง » ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง หงหยาต้ง หลุมบ่อฟ้า 3วัน 2คืน

ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง หงหยาต้ง หลุมบ่อฟ้า 3วัน 2คืน

63   0

ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง หงหยาต้ง หลุมบ่อฟ้า 3วัน 2คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ มรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A
  • เปิดประสบการณ์ใหม่นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก
  • สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ Curse of Golden Flower, Transformer 4
  • อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ของเมืองฉงชิง
  • เมนูพิเศษ: สุกี้ฉงชิง
  • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว: อู่หลง 2 คืน
  • เดินทางโดย สายการบินไทยสไมล์ (WE)

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก! 

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225


กำหนดเดินทาง  ราคา
7-9 กุมภาพันธ์ 2563 11,888.-บาท
6-8 มีนาคม 2563 11,888.-บาท
28-30 มีนาคม 2563 11,888.-บาท
3-5 เมษายน 2563 13,888.-บาท
4-6 เมษาน 2563 13,888.-บาท
25-27 เมษายน 2563 12,888.-บาท
1-3 พฤษภาคม 2563 13,888.-บาท
8-10 พฤษภาคม 2563 13,888.-บาท
13-15 มิถุนายน 2563 11,888.-บาท
20-22 มิถุนายน 2563 11,888.-บาท

ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง หงหยาต้ง หลุมบ่อฟ้า 3วัน 2คืน