ทัวร์จอร์แดน » ทัวร์จอร์แดน มหัศจรรย์..JORDAN นอนแค้มป์ 6วัน 3คืน

ทัวร์จอร์แดน มหัศจรรย์..JORDAN นอนแค้มป์ 6วัน 3คืน

39   0

ทัวร์จอร์แดน มหัศจรรย์..JORDAN นอนแค้มป์ 6วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

 • ชมโบสถ์กรีก – ออโธดอกซแห่งเซนต์จอร์น
 • เมาท์เนโบ (Mount Nebo) ดินแดนศักดิ์สิทธ์ที่ตั้งอยู่บนเขา
 • ทะเลทรายวาดิรัม (Wadi Rum) หรือ “หุบเขาแห่งพระจันทร์” (TheValley of The Moon)
 • มหานครเพตรา (Petra)
 • นั่งม้าเพื่อเข้าชมเมืองเพตรา
 • มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ปราสาททรายสีชมพู
 • ปราสาทเครัคแห่งครูเสด
 • ทะเลเดดซี หรือ ทะเลมรณะ (Dead Sea)
 • ชมวิหารอาร์เทพีอาร์เทมิส
 • ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (Amman Citadel)
 • เดินทางโดย สายการบิน Royal Jordanian Airlines

โหลดโปรแกรม
 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225


กำหนดเดินทาง ราคา
13-18 กุมภาพันธ์ 2563 ราคา 53,900.-บาท
19-24 มีนาคม 2563 ราคา 55,900.-บาท
12-17 เมษายน 2563 ราคา 63,900.-บาท

ทัวร์จอร์แดน มหัศจรรย์..JORDAN นอนแค้มป์ 6วัน 3คืน