ทัวร์ยุโรป » ทัวร์จอร์เจีย » ทัวร์จอร์เจีย EASY EXPLORER GEORGIA 6วัน 3คืน

ทัวร์จอร์เจีย EASY EXPLORER GEORGIA 6วัน 3คืน

33   0

ทัวร์จอร์เจีย EASY EXPLORER GEORGIA 6วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • พัก 4 ดาว ณ ทบิลิซี 3 คืน
  • พิเศษ..ชิมไวน์ท้องถิ่นและชมโชว์พื้นเมือง
  • นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมปราการนาริคาล่า
  • นั่งรถ 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้
  • เข้าชมพิพิธภัณฑ์โจเซฟ สตาลิน
  • ชมเมืองถ้าเก่าแก่อุพลิซิเค
  • มิทสเคต้า เมืองมรดกโลก
  • เดินทางโดย สายการบิน Turkish Airlines

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225

***กรุณาเปิดและดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบความถูกต้อง***


กำหนดการเดินทาง ราคา
16-21 เมษายน 2563 33,990.-บาท
21-26 เมษายน 2563 34,990.-บาท
04-09 พฤษภาคม 2563 35,990.-บาท
12-17 พฤษภาคม 2563 34,990.-บาท
19-24 พฤษภาคม 2563 34,990.-บาท
31 พ.ค.- 05 มิ.ย. 2563 35,990.-บาท

ทัวร์จอร์เจีย EASY EXPLORER GEORGIA 6วัน 3คืน