ทัวร์ยุโรป » ทัวร์จอร์เจีย » ทัวร์จอร์เจีย AMAZING MIRACLE of GEORGIA

ทัวร์จอร์เจีย AMAZING MIRACLE of GEORGIA

217   0

ทัวร์จอร์เจีย AMAZING MIRACLE of GEORGIA 8วัน 5คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

 • เมืองทบีลิซี่ (TBILISI) เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย
 • ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ป้อมนาริกาลา (Narikala Fortress)
 • ชมโบสถ์เมเตคิ (Metekhi Church)
 • ชม สะพานแห่งสันติภาพ (Bridge of Peace) สะพานทรงธนูที่ใช้ข้ามแม่น้ำมตควารี
 • ถนนคนเดินชาเดอนี่
 • เมืองมิทสเคต้า (Mtskheta) อดีตนครหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจีย
 • อารามจวารี (Jvari monastery) หรืออารามแห่งกางเขน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ยุคศตวรรษที่ 6
 • วิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli cathedral)
 • ป้อมปราสาทอันนานูรี (Ananuri fortress) สร้างขึ้นสมัยศตวรรษที่ 13
 • นั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อ (4 wheels Drive) สู่โบสถ์เกอร์เกติสเมบา (Gergeti sameba church)
 • อนุสรณ์แห่งมิตรภาพ (Monument of friendship)
 • เมืองคูไทซี (Kutaisi) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศจอร์เจีย
 • อารามเกลาติ (Gelati monastery)องค์กรยูเนสโกได้ประกาศให้อารามแห่งนี้เป็นหนึ่งในมรดกโลก
 • มหาวิหารบากราติ (Bagrati Cathedral) สร้างในปีศตวรรษที่ 11 สะท้อนถึงสถาปัตยกรรมยุคกลางอย่างเด่นชัด
 • เมืองบาทูมิ (Batumi)เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลบนชายฝั่งตะวันออกของทะเลดำ
 • ล่องเรือทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี (Black Sea)
 • ชม บรรยากาศของบ้านเรือนเก่า ในย่าน Old ชมจัตุรัสปิอาซซ่า (Piazza Square)
 • เดินทางโดย สายการบิน Turkish Airlines

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225

***กรุณาเปิดและดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบความถูกต้อง***


กำหนดการเดินทาง ราคา
21-28 มีนาคม 2563 37,950.-บาท
27 มี.ค – 3 เม.ย. 2563 38,960.-บาท
4-11 เมษายน 2563 39,750.-บาท
18- 25 เมษายน 2563 39,750.-บาท
25 เม.ย – 2 พ.ค. 2563 39,750.-บาท
2-9 พฤษภาคม 2563 39,750.-บาท
9-16 พฤษภาคม 2563 39,750.-บาท
23-30 พฤษภาคม 2563 38,960.-บาท
30 พ.ค- 6 มิ.ย. 2563 39,750.-บาท
6-13 มิถุนายน 2563 39,750.-บาท
13-20 มิถุนายน 2563 38,960.-บาท
4-11 กรกฎาคม 2563 39,750.-บาท
8-15 สิงหาคม 2563 39,750.-บาท
19-26 กันยายน 2563 39,750.-บาท
3-10 ตุลาคม 2563 37,950.-บาท
10-17 ตุลาคม 2563 38,960.-บาท
13-20 ตุลาคม 2563 38,960.-บาท
14-21 ตุลาคม 2563 38,960.-บาท
21-28 ตุลาคม 2563 39,750.-บาท
31 ต.ค. – 7 พ.ย. 2563 38,960.-บาท
7-14 พฤศจิกายน 2563 39,750.-บาท
14-21 พฤศจิกายน 2563 38,960.-บาท
21-28 พฤศจิกายน 2563 39,750.-บาท
28 พ.ย. – 5 ธ.ค. 2563 38,960.-บาท
5-12 ธันวาคม 2563 37,950.-บาท
9-16 ธันวาคม 2563 37,950.-บาท

ทัวร์จอร์เจีย AMAZING MIRACLE of GEORGIA 8วัน 5คืน