ทัวร์เอเซีย » ทัวร์จีน » คุนหมิง » ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน5คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน5คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล

30   0

ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน5คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ไฮไลท์โปรแกรม

 • เมืองโบราณต้าลี่
 • ผ่านชมเจดีย์สามองค์
 • โค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง
 • ช่องแคบเสือกระโจน
 • เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า)
 • หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (นั่งกระเช้า)
 • วัดลามะซงจ้านหลิง
 • เมืองลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง
 • ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้า) – ชมโชว์จางอวี้โหมว – อุทยานน้ำหยก
 • นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ เมืองคุนหมิง – อุทยานน้ำตกคุนหมิง – อิสระช็อปปิ้งเมืองคุนหมิง
 • เดินทางโดย สายการบิน Thai Airways (TG)

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225


กำหนดเดินทาง ราคา
11 – 16 ตุลาคม 2562 41,900.-
20 – 25 ตุลาคม 2562 41,900.-
09 – 14 พฤศจิกายน 2562 38,500.-
22 – 27 พฤศจิกายน 2562 38,500.-
05 – 10 ธันวาคม 2562 38,500.-
26 – 31 ธันวาคม 2562 41,900.-
28 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค 63 41,900.-
30 ธ.ค. 62 – 04 ม.ค 63 41,900.-

ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน5คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล